ทำบุญอัญเชิญ ...พระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ 23 พย. พ.ศ.2557

 

 

  ทำบุญอัญเชิญ ...พระบรมสารีริกธาตุอย่าลืมนะจ๊ะเป็นธาตุบริสุทธิ์ของ


     พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้นะจ๊ะ  เป็นส่วนหนึ่งของกายมหาบุรุษ กายที่สมบูรณ์ด้วยลักษณะที่สวยงาม งดงามกว่ากายของเทวดา พรหม อรูปพรหม หรือใครๆในภพทั้งสามหมดเลย เป็นที่ชุมนุมของความสมบูรณ์ของกาย คิ้ว ตา จมูกอะไรต่างๆ เพอเฟคหมดเลย แล้วก็เป็นกายตรัสรู้ธรรมด้วย เข้าถึงพระธรรมกายในตัว ธาตุบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นถึงกายอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย หลุดจากกิเลสอาสวะทั้งปวงเลย แล้วก็สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ  

 

     โอ้แต่ยังมีอีกดอกนะ ใครจะทำบุญก็มา ดอกนี้ดอกใหญ่มากเลยอยู่ตรงกลาง จะได้นึกง่าย ขนาดดอกเล็กๆอาม่าม่วยยังนึกออก ถ้าบอกว่ามองไม่เห็นก็นึกดอกใหญ่ซิ  เราก็ต้องไปเชื่อมสายบุญกับดอกใหญ่ด้วยการทำบุญอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ


     
     โอ้นี่เป็นอสาธารณะบุญนะจ๊ะ ก็ไม่ได้ทุกคน ได้เฉพาะผู้มีบุญที่ทำบุญดอกบัวกับบุญที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งมีจำนวนจำกัด เราจำเป็นจะต้องจำกัดเพราะว่ารอบๆเจดีย์จุได้แค่นั้น เพราะฉะนั้นก็เลยได้เฉพาะผู้มีบุญ เป็นอสาธารณะ ไม่ทั่วไป เทวดาก็หมดสิทธิ์ พรหม อรูปพรหมก็หมดสิทธิ์ มนุษย์ทั่วโลกมีอยู่แค่ตรงนั้นที่จะได้ธาตุบริสุทธิ์ผ่านมืออัญเชิญ 
     
     โอ้กระแสของธาตุบริสุทธิ์ก็จะผ่านมาถึงใจนะ กลั่นจิตกลั่นใจ กลั่นดิน น้ำ ลม ไฟ บรรยากาศ ให้ใสสะอาดตามไปด้วยเลย และเติมบุญธาตุเยอะแยะเลย สถิต ณ แผ่นดินทอง 

 

 

คุณครูไม่ใหญ่
ในร.ร.อนุบาลฯ
24 พ.ย. 2557