มีความเพียร และเป้าหมาย

วันที่ 24 พย. พ.ศ.2557

 

มีความเพียร และเป้าหมาย

 

การเข้าถึงธรรมะนั้น เป็นเรื่องของจิตใจ ต้องอาศัยความ ละเอียดอ่อน จะให้เร็วไวดังใจนั้นเป็นไปไม่ได้ หลวงพ่อเข้าใจตรงนี้   


เพราะฉะนั้นอย่าห่วง อย่ากังวล ขอเพียงให้มีความเพียร และมีเป้าหมาย ลึกๆ ว่าเราจะต้องทำให้ได้ แล้วค่อย ๆ ปรับไป     
 

หากเราทิ้งเครื่องกังวลได้  เดี๋ยวใจจะค่อย ๆ ละเอียดเอง    จนกระทั่งหยุดสนิท  เข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียว กับดวงธรรม ก็จะเห็น ดวงธรรมชัด     เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายภายใน ก็จะเห็นกายภายในชัด   เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระ ก็จะเห็นองค์พระชัด เห็นได้รอบตัว    วิธีการนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้น ที่ต้องใช้ไปตลอดเส้นทางเลย

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร