ชีวิตคุ้มค่า ด้วยการสร้างบุญ

วันที่ 24 พย. พ.ศ.2557

 

 

ชีวิตคุ้มค่า ด้วยการสร้างบุญ

 

ผู้ใดรู้จักใช้ชีวิต ด้วยความไม่ประมาท ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า ด้วยการสร้างบุญบารมีทุกรูปแบบ ก็จะมีบุญเป็นกำไรชีวิต

 

เพราะบุญเป็นสิ่งที่มีค่า ยิ่งกว่าอัญมณีใดๆในโลก บุญใสๆ เท่านั้น ที่ติดอยู่ตรงศูนย์กลางกาย ของทุกๆคน จะคอยส่งผลดีงาม ให้กับชีวิตของเรา  และกีดกัน ขัดขวางบาปศักดิ์สิทธิ์และ สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย ให้ห่างจากตัวเรา 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่