ผังสำเร็จจะเกิดขึ้น ...เมื่อเราลงมือทำ

วันที่ 26 พย. พ.ศ.2557

 

 ผังสำเร็จจะเกิดขึ้น ...เมื่อเราลงมือทำ

 

เรายังต้องเดินทางไกล ในสังสารวัฏนี้อีกยาวนานเลย ยิ่งเราตั้งเป้าหมายจะเดินทางไกล ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนี้ ต้องเดินทางไกลไปอีก หลายภพหลายชาติทีเดียว 

 

เมื่อมันจะต้องเดินทางไกล เราก็จำเป็นจะต้องออกแบบชีวิต ให้ดี  เราอยากจะเป็นอะไร ออกแบบไปเลย แล้วผังสำเร็จจะเกิดขึ้น ...เมื่อเราลงมือทำ

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร