อย่าไปขี้เกียจนั่ง

วันที่ 27 พย. พ.ศ.2557

 

 

อย่าไปขี้เกียจนั่ง ให้ขยัน 
และจะเป็นทางมาแห่งบุญของเราด้วย 
บุญจะเกิดขึ้นทุกวันทุกคืน
ร่างกายมันเสื่อมไปทุก ๆ วัน 
โรคภัยไข้เจ็บก็ปรากฏเกิดขึ้น 
ความชรา ความเหี่ยวย่น
ที่เราไม่ต้องการมันปรากฏ
และเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้
เรี่ยวแรงก็ลดน้อยถอยลงไป 
เพราะฉะนั้นใช้กายมนุษย์หยาบนี้
ให้เป็นประโยชน์นะลูกนะ

 

 

พระเทพญาณมหามุนี
9 มีนาคม พ.ศ. 2546

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร