หลักวิชชาคือ "หยุดเป็นตัวสำเร็จ"

วันที่ 02 ธค. พ.ศ.2557

 

 หลักวิชชาคือ        "หยุดเป็นตัวสำเร็จ"

 

หมายถึงจะเข้าถีง พระธรรมกายภายในได้นั้นใจต้องหยุด
ถ้าใจไม่หยุดจะเข้าถึงไม่ได้เลย
ต้องหยุดคิดหยุดพูดหยุดทำอะไรทั้งสิ้นเลย 
เหมือนไม่ได้ทำอะไร 
แค่นิ่งๆ เฉยๆ สบายๆ เท่านั้นเดี๋ยว เราก็จะเข้า
ถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของ
เรา ซึ่งเป็นแผนผังของชีวิต

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่
23 กันยายน 2546

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร