หลักวิชชาคือ "หยุดเป็นตัวสำเร็จ"

วันที่ 02 ธค. พ.ศ.2557

 

 หลักวิชชาคือ        "หยุดเป็นตัวสำเร็จ"

 

หมายถึงจะเข้าถีง พระธรรมกายภายในได้นั้นใจต้องหยุด
ถ้าใจไม่หยุดจะเข้าถึงไม่ได้เลย
ต้องหยุดคิดหยุดพูดหยุดทำอะไรทั้งสิ้นเลย 
เหมือนไม่ได้ทำอะไร 
แค่นิ่งๆ เฉยๆ สบายๆ เท่านั้นเดี๋ยว เราก็จะเข้า
ถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของ
เรา ซึ่งเป็นแผนผังของชีวิต

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่
23 กันยายน 2546