@..พระบรมสารีริกธาตุ[email protected]

วันที่ 02 ธค. พ.ศ.2557

 

 

@..พระบรมสารีริกธาตุ[email protected]

 

จาก​โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

 

 พระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญไป​ประดิษฐานในพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ครูไม่ใหญ่กราบ​ไหว้บูชาทุกคืน อยู่ตรงหัวนอน มีอยู่ผะอบหนึ่ง ท่านชอบงอกด้วย โตวันโตคืน จะเอาชุดนี้แหล่ะ อัญเชิญไปประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว

 ธาตุนี้ก็เป็นธาตุบริสทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์สั่งสมความบริสุทธิ์มายาวถึง 20 อสงไขย กับเศษแสนมหากัป สั่งสมความบริสุทธิ์กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาห้าแสนกว่าพระองค์

 เมื่อสั่งสมความบริสุทธิ์มากเข้าๆ ภพสุดท้ายก็ได้กายมหาบุรุษครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการ

 เมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ทำพุทธกิจที่พระองค์ทรงปรารถนามายาวนาน 

 เมื่อมีผู้บรรลุธรรมมากมาย ก็ถึงคราวที่พระองค์ดับขันธปรินิพพาน ธาตุนี้ก็เป็นธาตุที่บริสุทธิ์ แล้วก็แจกกระจัดกระจายกัน โดยมีโทณพราหมณ์เป็นผู้แบ่ง  เพราะอยากได้กันทั้งนั้น ซึ่งถ้าไม่มีคนกลางก็มีสิทธิ์ที่จะรบกันได้  แจกมาหลายเมืองเลย โดยมีพระราชา 7 เมืองนำไปประดิษฐาน

 กาลเวลาต่อมา ถึงคราวพระเจ้าอโศกมหาราช  ก็บรรจุในพระเจดีย์​ 84,000 องค์ กระจายกันไปทั่วเลย​ กระทั่งมาถึงยุคของเรา สืบทอดต่อๆ​กันเรื่อยมา

 องค์ที่ประดิษฐานตรงหัวนอนครูไม่ใหญ่ กราบไหว้บูชาทุกวัน ก็ตัดใจด้วยความซึ้งใจ ปลื้มใจที่คุณครูไม่เล็กอยู่ด้วยมายาวนานกว่าใครๆ​ ในโลก  สร้างบารมีร่วมกันมา​ยาวนาน  ตั้งแต่ปี 2509 เรื่อยมาถึงปัจจุบันนี้​  ก็เกือบ 50 ปี จนกระทั่งใกล้จะ 80 ปีแล้ว แต่ก็เป็นหนุ่มรอบ 3 ด้วยกันทั้งคู่นะ

  เอาพระบรมสารีริกธาตุองค์นี้นะ ท่านชอบทำให้ครูไม่ใหญ่ปลื้ม ธาตุบริสุทธิ์โตเรื่อย เอาไปประดิษฐานที่นั่น 

  พระบรมสารีริกธาตุนี้จะผ่านมือผู้มีบุญ​ทั้งสิ้น  ไม่ทราบว่าจำนวนเท่าไหร่ เพราะว่าดอกบัวหนึ่งพันดอกหมดแล้ว แต่ก็ยืนว่า ไม่ได้ดอกบัวก็เอา ขอให้ได้อัญเชิญ 

 ครูไม่ใหญ่มาพิจารณา ก็โอเคนะ เห็นกุศลศรัทธาและความมุ่งมั่นตั้งใจมาก แม้จะตัดสินใจช้าไปหน่อยก็ตาม แม้ตัดสินใจตั้งแต่แรก แต่บางอย่างมาช้า เป็นความผิดของปัจจัย​ แต่หัวใจนั้น​ยิ่งใหญ่ทุกคน 

 เปิดโอกาส รวยเป็นรวย!!!

 ดังนั้นก็จะมี สองประเภท คือ ส่วนหนึ่ง นั่งอัญเชิญ  อีกส่วนหนึ่งยืนอัญเชิญ แล้วส่งต่อๆ​ กันไป พื้นที่มีจำกัด 

 รวยเป็นรวย ดีไหมจ๊ะ​ ​

 

(โอวาทคุณครูไม่ใหญ่
เรื่องพระบรมสารีริกธาตุ
โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557)