สิ่งสำคัญสำหรับชีวิต

วันที่ 05 ธค. พ.ศ.2557

 

 

 สิ่งสำคัญสำหรับชีวิต

 


     การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน  ให้มีความสำนึกอย่างนี้ว่า.. เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิต ไม่น้อยกว่าอากาศ หรือยิ่งกว่าอากาศ 


     อากาศขาดได้แต่ใจแทบขาด ถ้าไม่ได้นั่งสมาธิต้องคิดอย่างนี้ นะลูกนะ  เพราะเราขาดอากาศ เราแค่ตาย   แต่ธรรมะของเรา จะติดตามตัวเราแม้ตายแล้ว มีชีวิตใหม่หลังจากตายแล้ว ชีวิตอันยาวนานที่มีความผาสุก ด้วยการเข้าถึงธรรม จะติดตามตัวเราไปทุกชาติเลย ตลอดเส้นทางแห่งการเดินทาง ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม 
 

 


ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร