บุญเป็นทุกสิ่งในปรโลก

วันที่ 06 ธค. พ.ศ.2557

 

บุญเป็นทุกสิ่งในปรโลก

 

    ผู้ที่อยู่ในปรโลก มีความปรารถนาบุญอย่างยิ่ง เพราะ..บุญเป็นทุกสิ่งในปรโลก เนื่องจากชีวิตในปรโลก ไม่มีการทำกิจแบบมนุษย์ไม่ต้องทำมาหากิน ไม่มีการค้าขายไม่มีการทำไร่ ทำนา ทำสวนเป็นอยู่ได้ด้วยบุญและบาป ที่กระทำไว้ตอนเป็นมนุษย์


   เมื่อผู้มีชีวิตอยู่อุทิศ ส่วนกุศลไปให้  ก็จะตรงกับที่ผู้รับ ปรารถนาและก็ใช้ได้ด้วยและเนื่องจากเขาได้ไปเห็นผล แห่งการกระทำแล้วเขาจะตั้งจิตอธิษฐานให้เรา สั่งสมแต่กุศลธรรมตลอดชีวิตให้เราเป็นผู้ไม่ประมาท ในการสั่งสมบุญ  ให้ทำทาน ไม่ให้มีความตระหนี่ ไม่หวงแหนทรัพย์ที่ได้มาแล้วอำนวยพรให้เราเจริญรุ่งเรือ งในการประกอบสัมมาอาชีวะให้อยู่เย็นเป็นสุข ต่างก็มีความปรารถนาดี ซึ่งกันและกันอย่างนี้

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร