ความตาย ... ไม่มีนิมิตหมาย

วันที่ 09 ธค. พ.ศ.2557

 

 

 ความตาย ...
ไม่มีนิมิตหมาย 

 

 ความตาย ...
ไม่มีนิมิตหมาย สั่งสมบุญ
ไว้เถิด ประเสริฐนัก

 

 เมื่อบุญส่งผล
เราจะมีความสุข
ทั้งในโลกมนุษย์
และเทวโลก 

 

 

พระเทพญาณมหามุนี
     1 พฤษาคม 2552