เวลาที่เราเหลืออยู่อย่างจำกัด

วันที่ 01 มค. พ.ศ.2558

 

เวลาที่เราเหลืออยู่อย่างจำกัดนี้
ทำอย่างไรให้ได้กำไรชีวิตมากที่สุด
ก็ต้องสั่งสมบารมี ๑๐ ทัศ
สั่งสมกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ
หรือจำง่ายๆ ย่อๆ ก็คือ ทาน ศีล ภาวนา
ถ้าง่ายกว่านี้เข้าไปอีกก็คือ
ทำพระในตัวให้บังเกิดขึ้น
กระทั่งเห็นท่านชัดใสแจ่ม
ทั้งหลับตา ลืมตา นั่ง นอน ยืน เดิน
หกคะเมนตีลังกาก็เห็นพระติดแน่นอยู่กลางกาย
อย่างนี้จึงจะได้กำไรชีวิต

 


๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่)