สมบัติทั้ง ๓

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2558

 

 

สมบัติทั้ง ๓ คือ
มนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ
เราจะมีได้ก็เพราะบุญอย่างเดียว
ที่เป็นพลังสำคัญ
ทำให้เรามีความพร้อมในทุกๆ สิ่ง


๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 

จะไปทำบุญวัดไหน
ต้องให้เหลือเรื่องเดียว
คือ เราจะมาเอาบุญ
ไม่ต้องการให้ใครมาเอาใจ
ใครจะเอาใจหรือไม่เอาใจก็ไม่เป็นไร
แต่เราต้องรักษาใจของเราให้ใสๆ


๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
(คุณครูไม่ใหญ่)