ก่อนตาย..บารมีต้องเต็มเปี่ยม

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2558

 

ก่อนตาย..บารมีต้องเต็มเปี่ยม
 

          
เกิดมาชาตินี้อย่างไรเราก็ต้องตาย 
แต่ก่อนตายบารมีต้องเต็มเปี่ยม   
ต้องให้ทุกอนุวินาที
เป็นไปเพื่อการสร้างบารมี 
ให้บารมีเราเต็มเปี่ยม  
ละโลกแล้วเราจะได้มีความปิติใจ 
มีความสุขใจ ว่าเกิดมาในชาตินี้
ได้กำไรชีวิต  เกิดมาสร้างบารมี
เหมือนอย่างพระบรมโพธิสัตว์
ในกาลก่อนทุก ๆ พระองค์ที่ผ่านมา มีชีวิตผ่านมาในโลกนี้
ยังประโยชน์สุข
ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองและผู้อื่น 
ทำประโยชน์ทั้ง ๓
ให้บังเกิดขึ้นแก่ตัว 
ทำประโยชน์ปัจจุบัน อนาคต
และประโยชน์อย่างยิ่ง 
เราจะได้มีความปีติใจ
เหมือนกับอ้อยที่เข้าเครื่องหีบ 
หีบเอาความหวานออก 
เหลือแต่ชานก็ทิ้งไป 
ร่างกายนี้ก็เช่นกัน 
มีไว้เพื่อสร้างความดีเท่านั้น 
สั่งสมความดีเต็มเปี่ยม
แล้วหอบเอาความดีไป 
ก็เหลือแต่สังขาร สรีระที่เปื่อยเน่า
ทิ้งไว้กับโลกพร้อมกับ
แบบอย่างที่ดีเท่านั้น

 


พระเทพญาณมหามุนี