อานิสงส์แห่งการไป กล่าวสาธุการต้อนรับพระธุดงค์

วันที่ 06 มค. พ.ศ.2558

 

 

 

อานิสงส์แห่งการไป
กล่าวสาธุการต้อนรับพระธุดงค์

 

         จะเป็นผู้ที่มีกิตติศัพท์อัน
งดงามทั้งในมนุษย์และเทวดา
เสียงจะเพราะก้องกังวานลึก

 

ย่อมได้รับการสรรเสริญ
และอนุโมทนาสาธุการ
วิมานจะใหญ่ขึ้นทุกวันๆ 
บริวารในเทวโลกจะเพิ่มขึ้นทุกวันๆ
กิตติศัพท์จะกระจายไปทั่ว
จากบริวารในเทวโลก
วิมานเราในเทวโลกจะ
ขยายเพิ่มขึ้นทุกวันๆ 
ทิพยสมบัติจะเพิ่มขึ้นทุกๆวัน

 

รูปสมบัติเราจะงดงามได้
สัดส่วน ศรีษะจะรับกับลำคอบ่า
ไหล่ลำตัวแขนงดงาม 
คิ้วอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ขนคิ้ว ปากจะสวยเพราะได้เปล่ง
สาธุการ กายยาววาหนาคืบกว้าง
ศอกของเราจะได้สัดส่วน

 

กิตติศัพท์ที่ดีจะบอกกันต่อๆไป สุคติภพจะบอกต่อกันไปเรื่อยๆ 
ตั้งแต่ภุมมเทวา รุกขเทวา อากาศเทวา และบอกต่อๆไปถึงป่าหิมพานต์ 
จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต 
ส่งต่อไปถึงพรหม อรูปพรหม 
เขาส่งต่อภาพกันทางฌาน 
ส่งไปทั้งภาพเสียงทั้งหมด
การที่เราปฏิบัติภารกิจตรงนี้ไม่ธรรมดา
ส่งต่อผ่านทางฌานของพระผู้มีรู้มีญาณ
 พรหม อรูปพรหม 
อีกโลกที่พระผู้มีรู้มีญาณที่อยู่อีกโลก เพราะเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางพระผู้ปราบมาร 
ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อย มาเอาบุญกันนะ

 

คุณครูไม่ใหญ่
5 มกราคม พ.ศ.2558