"ผู้นำบุญ"

วันที่ 13 มค. พ.ศ.2558

 

 

"ผู้นำบุญ"

 

หน้าที่ของเราคือ"ผู้นำบุญ" 
นำให้เขาได้สร้างบุญสร้างกุศล 
นำให้เขาเป็นตัวแทนของเรา
ที่จะแนะนำต่อๆ กันไป 

 

เราต้องกล้าหาญ กล้าคิด 
กล้าพูด กล้าทำ 
และต้องทำอย่างสม่ำเสมอ
ทำอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง 
และทำอย่างดีที่สุด

 

เมื่อเราทำได้เช่นนี้ 
บุญก็จะบังเกิดขึ้น 

 

พระเทพญาณมหามุนี