จะประกอบอาชีพอะไรต้องคิด

วันที่ 13 มค. พ.ศ.2558

 

 

 

จะประกอบอาชีพอะไรต้องคิด
ต้องเลือกให้ดี
เพราะมันสัมพันธ์กับความใสความหมองของใจ
อย่าดูแค่ว่ารวยอย่างเดียว
ต้องดูว่ารอดไหม
ถ้ารวยและรอดก็ลุย
รวยแต่ไม่รอดก็อย่าลุย ให้เลิก
หรือยับยั้งไว้...ด่วนเลย

 


(คุณครูไม่ใหญ่)
๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘