ถ้าคำสอนนี้เกิดจากความเข้าใจผิด

วันที่ 15 มค. พ.ศ.2558

 

 

   การที่นักการศาสนาหลายท่านสอนให้เข้าใจเรื่องบุญบาป นรกสวรรค์แบบผิดๆ  ว่าเป็นอุบายที่สร้างขึ้นเพื่อค้ำจุนสังคม เป็นต้น การสอนเช่นนี้ ถ้าเป็นเพียงความเข้าใจผิด จะมีวิบากกรรมเช่นไร และถ้ามีเจตนาต้องการบิดเบือนคำสอน จะมีวิบากกรรมเช่นไรครับ

 

คุณครูไม่ใหญ่

    ถ้าคำสอนนี้เกิดจากความเข้าใจผิด จะมีวิบากกรรมโดยย่อ คือ จะทำให้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมลำบาก และบรรลุธรรมได้ช้า เช่น จะศึกษาธรรมะก็ต้องเจอความลำบาก ต้องขึ้นเขาลงห้วย เจอสัตว์ร้าย เจอภัยธรรมชาติ ต้องไปนั่งริมปากเหว แต่ก็ยังไม่บรรลุธรรม จะบรรลุธรรมช้า เพราะเข้าใจความจริงคลาดเคลื่อนในการสอน เนื่องจากเป็นนักคิด ก็ด้นเดาใช้เหตุผลเท่าที่ตัวเองจะสันนิษฐานเอา และถ้าไปสวรรค์อย่างมากก็ไปได้แค่ชั้นจาตุมหาราชิกาสายวิทยาธร แล้วก็ไปนั่งคิดต่อบนนั้นเพลินๆ ไปวันๆ 

ถ้ามีเจตนาบิดเบือนคำสอน จะมีวิบากกรรมโดยย่อ คือ จะไปอบายด้วยใจที่เศร้าหมอง เช่น  ไปมหานรก  อุสสทนรก ยมโลก ไปเป็นเปรต อสุรกายที่มีรูปร่างพิกลพิการ ทุกข์ทรมานมาก เป็นต้น  เมื่อกลับมาเป็นมนุษย์ก็จะเป็นบ้า ใบ้ หูหนวก ตาบอด รูปร่างพิกลพิการ และจะห่างไกลพระพุทธศาสนา


๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร