ถ้ามีบารมีมาก

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2558

 

 

ถ้ามีบารมีมาก
เราจะเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้ง่าย
อุปสรรคของชีวิตก็มีน้อย
ถ้าบารมีน้อยเราจะเข้าใจได้ยาก
อุปสรรคก็มาก


๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
 

อย่าถือสาข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์
ไม่ถือก็ไม่หนัก และไม่ต้องทน
ทำความเข้าใจว่า
เขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเอง
และเราก็เป็นของเราเช่นนี้เอง
เราก็ยังมีกิเลส และดวงปัญญาเราก็ยังไม่สมบูรณ์


๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่)

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร