ถ้ามีบารมีมาก

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2558

 

 

ถ้ามีบารมีมาก
เราจะเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้ง่าย
อุปสรรคของชีวิตก็มีน้อย
ถ้าบารมีน้อยเราจะเข้าใจได้ยาก
อุปสรรคก็มาก


๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
 

อย่าถือสาข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์
ไม่ถือก็ไม่หนัก และไม่ต้องทน
ทำความเข้าใจว่า
เขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเอง
และเราก็เป็นของเราเช่นนี้เอง
เราก็ยังมีกิเลส และดวงปัญญาเราก็ยังไม่สมบูรณ์


๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่)