ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่

วันที่ 14 กพ. พ.ศ.2558

 

 

ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่

 

     ยามใดที่เราต้องเผชิญกับ ผู้ไม่ประสงค์ดี เผชิญกับ การดูถูกดูหมิ่น ขอให้เราใช้สติปัญญาพิจารณา อย่าหุนหันพลันแล่นอย่าเสียเวลา และความดี ไปราวีกับคนพาลต้องรู้จัก อดทน อดกลั้น ยับยั้งใจตนเองไว้ให้ดี เพราะเราไม่จำเป็นเลย ที่จะต้องไปต่อสู้หรือ เอาชนะใครเพราะชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ เหนืออื่นใด คือ การชนะใจตนเอง เมื่อเราชนะใจของเราแล้ว ชีวิตก็จะมี ความสุข ความสมหวัง การต่อสู้ที่แท้จริง คือ ต่อสู้กับ"กิเลสในใจของเรา"

 

คุณครูไม่ใหญ่