...ต้องสอนตนเองให้ได้..

วันที่ 15 กพ. พ.ศ.2558

 

 

!!!...ต้องสอนตนเองให้ได้..
"ถ้าสอนตนเองได้ 
การสอนผู้อื่นก็ไม่ยากอะไร"

...แล้วอะไรๆ ที่เคยเป็นอุปสรรค
 เป็นปัญหามันก็จะล่มสลายไปเอง
 
...เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียว
ความสำเร็จมันอยู่ที่ใจหยุดนิ่ง

...หยุดอยู่ภายในกลางดวง 
กลางองค์พระ กลางหลวงปู่ 
กลางแสงสว่าง อะไรมันก็สำเร็จทั้งนั้น

...สิ่งที่ยากมันก็จะง่าย 
จะนั่งนอน ยืนเดินก็เป็นสุข
ในทุกอริยาบถ

...ใครเห็นเราเขาก็เป็นสุขตามไปด้วย
ความเลื่อมใสศรัทธาปสาทะ
ก็เกิดขึ้นกับตัวเรา
กับพระศาสนากับวิชชาธรรมกาย

 

#...คุณครูไม่ใหญ่...#
  6 กุมภาพันธ์ 58

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร