ไปอย่างผู้ชนะ

วันที่ 16 กพ. พ.ศ.2558

 

 ไปอย่างผู้ชนะ

 

ถ้าชาตินี้เราอดทนสร้างบารมี จนกระทั่งถึงวาระสุดท้าย  เราจะยิ้มอย่างผู้มีชัยชนะ  เป็นยิ้มสุดท้ายที่สง่างามว่า.. 


 เราได้ใช้ร่างกายนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   เราจะจากกายนี้ไปด้วยความปีติเบิกบาน  เหมือนพระราชาที่รบชนะศึก
แล้วออกจากแว่นแคว้นที่พระองค์ รบชนะแล้ว  ด้วยใจที่มีปีติ  เบิกบาน  แช่มชื่น  ถ้าชนะชาตินี้ได้ ชาติต่อไปก็ชนะตลอด 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร