ที่ผ่านมา เรารักแต่คนอื่น

วันที่ 16 กพ. พ.ศ.2558

 

 

"ที่ผ่านมา เรารักแต่คนอื่น คนรอบข้าง และรักคนทั้งโลก ถึงเวลาที่เราจะต้อง หันกลับมารักตัวเราเองให้มากๆ

รักตัวเอง ไม่ได้หมายถึง ความเห็นแก่ตัว แต่หมายถึง การเห็นความแก่ ของตัวที่เพิ่มขึ้นทุกๆวัน จึงต้องรักตัวเอง

เพื่อจะได้ใช้วันเวลาที่เหลืออยู่อย่างจำกัด ให้ถูกหลักวิชชา ..."

 

 

โอวาทพระเทพญาณมหามุนี 
ช่วงปลีกวิเวก (เข้าพรรษา 2557)