ที่ผ่านมา เรารักแต่คนอื่น

วันที่ 16 กพ. พ.ศ.2558

 

 

"ที่ผ่านมา เรารักแต่คนอื่น คนรอบข้าง และรักคนทั้งโลก ถึงเวลาที่เราจะต้อง หันกลับมารักตัวเราเองให้มากๆ

รักตัวเอง ไม่ได้หมายถึง ความเห็นแก่ตัว แต่หมายถึง การเห็นความแก่ ของตัวที่เพิ่มขึ้นทุกๆวัน จึงต้องรักตัวเอง

เพื่อจะได้ใช้วันเวลาที่เหลืออยู่อย่างจำกัด ให้ถูกหลักวิชชา ..."

 

 

โอวาทพระเทพญาณมหามุนี 
ช่วงปลีกวิเวก (เข้าพรรษา 2557)

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร