"สอนตัวเองได้"

วันที่ 16 กพ. พ.ศ.2558

 

 

"สอนตัวเองได้"

 

  "ตอนนี้เรายังไม่เห็นพญามาร 
แต่พญามารนั้นเห็นเรา 

 

เขาเห็นเราตลอดเวลา ผู้ที่ยังไม่เข้าถึง
วิชชาธรรมกายจะไม่สามารถเห็นเขาได้
เขาจึงเห็นเราฝ่ายเดียว 

 

นักสร้างบารมีผู้มุ่งจะปราบมาร
และไปที่สุดแห่งธรรมนั้น
ล้วนอยู่ในบัญชีดำของเขาทั้งสิ้น 
ถ้าเขาถอดกายเราได้เขาก็จะถอด 
แต่ถ้ายังถอดไม่ได้ก็จะสร้างอุปสรรค
ในการสร้างบารมีให้เกิดขึ้น

 

นี้เป็นสิ่งที่พญามารทำอยู่ตลอดเวลา
ไม่มีวันเว้นว่าง 

 

ในเมื่อคุณยายละสังขารแล้ว
เราก็จะไม่ได้ยินท่านอบรมสั่งสอน
เหมือนแต่ก่อน 

 

"เราจึงต้องสอนตัวเองให้ได้"

 

"พระเทพญาณมหามุนี"

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร