นั่งธรรมะเป็นบุญละเอียด

วันที่ 16 กพ. พ.ศ.2558

 

 

การนั่งธรรมะ 
เป็นบุญอันละเอียดอ่อน
เป็นการแก้ไข
สิ่งที่ไม่ดี ให้ดี 
สิ่งที่เป็นไปไม่ได้
ให้เป็นไปได้
จากไม่สำเร็จ ให้สำเร็จ
จากยาก เป็นง่าย 
จากไม่มี ให้มี

 

เพราะใจเป็นสิ่งที่จะได้
เหนือความคาดหมาย
ของปุถุชน
ทำได้เหนือเหตุผล
ของปุถุชน
ถ้าปุถุชนคิดว่า
เป็นไปไม่ได้ 
แต่วิสัยของใจอาจทำได้
สิ่งใดที่ปุถุชนคิดว่า
ไม่สำเร็จ 
แต่ใจอาจทำได้
สำเร็จ

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร