ความสุขที่แท้จริง

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2558

 

ความสุขที่แท้จริง

 

 มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้  ล้วนต้องการแสวงหาความสุขด้วยกันทั้งสิ้น  โดยปกติแล้ว  คนธรรมดามักมองเห็นความทุกข์เป็นความสุข ซึ่งความสุขที่ชาวโลกเห็นว่าสุขนั้น  อันที่จริงก็คือ  ความทุกข์ที่ลดลงต่างหาก  หรือบางทีเราเรียกว่าความเพลิน เช่น เล่นอะไรเพลิน ๆ ให้หมดไปวัน ๆ ดื่มเหล้า  เล่นการพนัน  หรือเที่ยวเตร่ไปตามสถานที่ต่าง ๆ เหล่านี้  เรียกว่าความเพลินมากกว่า  หาใช่ความสุขที่แท้จริงไม่

 

 ความสุขที่แท้จริงนั้น  ต้องมีความสดชื่นเบิกบาน  ไร้กังวล  จิตเป็นอิสระ ที่จะเสวยสุขอันนั้น  มีความโปร่งเบา  มีชีวิตชีวา

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร