คนมีความคิด

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2558

 

 

หลวงพ่ออยากให้ทุกคนมีความคิดเช่นเดียวกับหลวงพ่ออย่างนี้คือ มีความรักวิชชาธรรมกาย หลวงพ่อรักวิชชาธรรมกายมาก เพราะมองไม่เห็นว่า จะมีวิชชาอื่นใดในโลก ที่จะช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้เราได้ ให้เราเป็นคนดีมีความรู้แจ้งได้   มีความสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง และยิ่งในช่วงชีวิตหนึ่งของเรา  จะต้องมีโอกาสไปนอนอยู่บนเตียงคนป่วยไปมีสภาพอย่างนั้นในยามนั้น...

 

ศาสตร์ทุกศาสตร์ช่วยอะไรเราไม่ได้ จะเป็นเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ พอถึงตอนนั้น ต้องสาดทิ้งหมด แต่ว่าจะมีสิ่งเดียวที่ช่วยเราได้ คือพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์...

 

ความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ที่จะช่วยให้เราเป็นคนป่วยที่สง่า ป่วยอย่างองอาจ เป็นคนป่วยที่มีรัศมีสีสัน งดงามกว่าหมอ  กว่าพยาบาล กว่าญาติมิตรที่มาเยี่ยมหลวงพ่อสังเกตดูผู้ป่วยที่ปฏิบัติธรรม เขาป่วยแต่ร่างกาย แต่จิตใจไม่ป่วยเลย แล้วดูสดใสเบิกบาน

 

 พระเทพญาณมหามุนี

        ๓๑  มีค.  ๓๕

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร