บ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จ

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2558

 

บ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จ

 

 บุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข และความสำเร็จ ดังนั้นถ้าเรามีบุญ น้อย ความสุขความสำเร็จก็จะมีน้อยด้วย  ถ้าเรามีบุญปานกลาง ความสุข ความสำเร็จก็จะมีปานกลาง   

 

 และถ้าหากว่าเรามีบุญมาก ความสุข ความสำเร็จก็จะมีมากไปด้วยเช่นกัน

 

 บุญเป็นสิ่งสำคัญมาก แม้เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อ แต่ก็สามารถสัมผัสได้ด้วยใจ สามารถเข้าถึงได้ 

 

 

 ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร