☆ฤทธิ์ทางใจ☆

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2558

 

 

  ☆ฤทธิ์ทางใจ☆

 

   คือ ใจที่มีฤทธานุภาพพิเศษไปจากธรรมดา นึกให้เป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนึก ดังเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์นึกจะให้เทวดาและมนุษย์มองเห็นกัน เทวดาก็มองเห็นมนุษย์ มนุษย์ก็มองเห็นเทวดา ซึ่งมีปรากฏในเทโวโรหณสูตร

 

เมื่อมีฤทธิ์ทางใจ จะทำอะไรก็สำเร็จได้ง่าย เรื่องยากก็เป็นเรื่องง่าย แต่ถ้าไม่มีฤทธิ์ไม่มีพลังแล้วแม้เรื่องง่ายๆ ก็ยังไม่อาจสำเร็จได้

 

การจะเป็นเช่นพระพุทธองค์ได้ มิใช่เหตุอันเกินวิสัย เราทุกคนสามารถทำได้อย่างพระพุทธองค์ โดยการทำสมาธิจนใจหยุดนิ่ง "ณ ศูนย์กลางกาย" ผูกใจไว้กับพระรัตนตรัยภายใน โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ เพราะการนำใจไปผูกไว้กับอะไรก็จะเป็นตามนั้น เราสามารถถ่ายทอดคุณธรรมของพระพุทธองค์เข้าสู่ตัวเราได้ง่ายขึ้น

 

ถ้าอยากมีฤทธิ์ ต้องเอาใจผูกไว้กับผู้มีฤทธิ์จึงจะมีฤทธิ์ ทำใจให้เป็นอารมณ์เดียวกับท่านใจเราก็จะมีอานุภาพขึ้นเรื่อยๆ นึกคิดสิ่งใดก็จะสมปรารถนาได้โดยง่าย

 

คนส่วนใหญ่ไม่มีฤทธิ์ทางใจ เพราะใจไปผูกกับผู้ไม่มีฤทธิ์ ผูกไว้กับคน สัตว์ สิ่งของ ที่ยังมีกิเลสอยู่มาก ทำให้ใจซัดส่าย ไม่มีพลัง นึกคิดสิ่งใด ก็ไม่สมปรารถนา จึงทำให้เกิดทุกขเวทนา ฟุ้งซ่าน รำคาญใจ ทำให้ห่างไกลหนทางมรรคผลนิพพาน.

 

     Happy Book
พระเทพญาณมหามุนี