ใจเป็นต้นแหล่ง

วันที่ 20 กพ. พ.ศ.2558

 

 ใจเป็นต้นแหล่ง

 

     จงอย่าปล่อยให้ใจเป็นทุกข์ ต้องทําใจให้สงบนิ่ง เพื่อไม่ให้เราสูญเสียความสงบของใจ เพราะใจเป็นแหล่งแห่งพลังงาน แหล่งแห่งกําลังใจ แหล่งแห่งดวงปัญญา และเป็นแหล่งของบุญที่เราทํามาข้ามภพข้ามชาติ จะช่วยคลี่คลายปัญหาซึ่งเกิดจากบาปอกุศล ที่เราได้พลาดพลั้งทําไปในอดีต จะแก้ไขได้ก็ต้องอาศัยบุญเท่านั้น วิธีอื่นไม่สามารถแก้ไขได้ 

 

    พลังบุญเท่านั้นจึงจะแก้พลังบาป บุญธาตุสามารถแก้บาปธาตุได้ นี้เป็นหลักสําคัญ

 

พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธมฺมชโย)

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร