สันติสุขจากภายใน

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2558

 

สันติสุขจากภายใน

 

 ปรับปรุงแหล่งที่มาของความคิด ที่อยู่ภายในของเราน่ะ  ให้มีความสะอาด ให้มีความบริสุทธิ์ ให้มีความผ่องใส 


 ให้มีความคิดในทางสร้างสรรค์ ในสิ่งที่ดีงาม   รู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน   ไม่ผูกโกรธไม่ผูกพยาบาท   ไม่คิดเบียดเบียนซึ่งกันและกัน   ตรึกอยู่ในธรรมะ 


 ถ้าได้อย่างนี้แล้ว ไม่ช้าสันติสุขที่เราเกิดขึ้นจากจุดเล็ก ๆ น้อย ๆ  ที่เราเริ่มตอนนี้  ก็จะแผ่ขยายไปทั่วโลกได้  แสงหิ่งห้อยที่เกิดขึ้น  ที่ศูนย์กลางกายในวันนี้  จะโชติช่วงชัชวาลในวันข้างหน้าได้

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่