โลกธรรม 8 ประการ

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2558

 

 

โลกธรรม 8 ประการ

 

        ให้มองโลกไปตามโลกธรรม 8 คือ... มีลาภ เสื่อมลาภ  มียศ เสื่อมยศ  มีคนสรรเสริญ มีคนนินทา  มีสุข มีทุกข์  

 

         ธรรม ๘ ประการนี้  จะวนเวียนในชีวิตประจำวันของเราอยู่ตลอดเวลา  เมื่อมันมากระทบ  เราจะต้องไม่หวั่นไหว ทำใจให้เป็นกลาง ๆ

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่