กฎแห่งกรรมนั้น

วันที่ 04 มีค. พ.ศ.2558

 

กฎแห่งกรรมนั้น
ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ 
ไม่ว่าจะอยู่ในน้ำ บนดิน ในอากาศ  
อยู่ในโลกนี้ หรือในจักรวาลไหนก็ตาม 
ตราบใดที่เรายังมีการกระทำ
ทางกาย ทางวาจา และใจ 
ไม่ว่าดีหรือชั่ว แม้จะเล็กน้อยเพียงไร 
จะเจตนา ไม่เจตนา ล้วนมีผลทั้งสิ้น  


(คุณครูไม่ใหญ่)
๘ กันยายน  ๒๕๔๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร