รักษาความสงบของใจ

วันที่ 13 มีค. พ.ศ.2558

 

 

18news 
11มีนาคม 07:09น.

 

รักษาความสงบของใจ
ยามใดที่เราต้องเผชิญกับ ผู้ไม่ประสงค์ดี 
เผชิญกับ การดูถูกดูหมิ่น 

 

ขอให้เราใช้สติปัญญาพิจารณา 
อย่าหุนหันพลันแล่นอย่าเสียเวลา และความดี ไปราวีกับคนพาล
ต้องรู้จัก อดทน อดกลั้น ยับยั้งใจตนเองไว้ให้ดี 
เพราะเราไม่จำเป็นเลย ที่จะต้องไปต่อสู้หรือ เอาชนะใครเพราะชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ เหนืออื่นใด 

 

คือ การชนะใจตนเอง 
เมื่อเราชนะใจของเราแล้ว 
ชีวิตก็จะมี ความสุข ความสมหวัง 
การต่อสู้ที่แท้จริง คือ ต่อสู้กับ"กิเลสในใจของเรา"