รักษาความสงบของใจ

วันที่ 13 มีค. พ.ศ.2558

 

 

18news 
11มีนาคม 07:09น.

 

รักษาความสงบของใจ
ยามใดที่เราต้องเผชิญกับ ผู้ไม่ประสงค์ดี 
เผชิญกับ การดูถูกดูหมิ่น 

 

ขอให้เราใช้สติปัญญาพิจารณา 
อย่าหุนหันพลันแล่นอย่าเสียเวลา และความดี ไปราวีกับคนพาล
ต้องรู้จัก อดทน อดกลั้น ยับยั้งใจตนเองไว้ให้ดี 
เพราะเราไม่จำเป็นเลย ที่จะต้องไปต่อสู้หรือ เอาชนะใครเพราะชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ เหนืออื่นใด 

 

คือ การชนะใจตนเอง 
เมื่อเราชนะใจของเราแล้ว 
ชีวิตก็จะมี ความสุข ความสมหวัง 
การต่อสู้ที่แท้จริง คือ ต่อสู้กับ"กิเลสในใจของเรา"

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร