ช่วงที่นั่งสมาธิมาก

วันที่ 14 มีค. พ.ศ.2558

 

 

  ช่วงที่นั่งสมาธิมาก ก็ทำให้บุญเก่ามีโอกาสส่งผลได้ง่าย คือ เปิดโอกาสให้บุญเก่ามาเชื่อมบุญใหม่ได้ง่าย จึงมีอุปสรรคน้อย       สมาธิทำให้เกิดปัญญา ซึ่งจะทำให้เราสามารถวินิจฉัยหรือคาดการณ์อะไรต่างๆ ได้ถูกต้อง จะคิด จะพูด จะทำอะไร เมื่อตั้งอยู่บนฐานของใจที่สบาย ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นง่าย กอรปกับบุญเก่า/ใหม่รวมส่งผลได้ง่าย       ฉะนั้นการทำสมาธิก็คือการเปิดโอกาสให้บุญเก่ากับบุญใหม่มาเจอกัน แล้วก็ส่งผล
              
         

 

     (พระเทพญานมหามุนี)