ไม่ประมาทในการสร้างบารมี

วันที่ 14 มีค. พ.ศ.2558

 

 

ไม่ประมาทในการสร้างบารมี
เราจะต้องไม่ประมาทในการสร้างบารมี
อย่าคิดว่า ทำบุญมาเยอะแล้ว ขอพักก่อน
แค่ความคิดคำนึงว่า ขอพักก่อน
แสดงว่าจิตของเราถูกพญามารเข้าแทรกแล้ว จึงทำให้เกิดความคิดวิปริตอย่างนี้
แต่เราไม่รู้ตัว ไม่รู้จัก และไม่เข้าใจว่า
ความคิดอย่างนี้จะเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเรา
เพราะเมื่อเราหยุดพัก บุญก็พักด้วย
แล้วบุญบาปชิงช่วงช่วงชิงกันอยู่ตลอดเวลา
เมื่อบุญพัก บาปได้ช่องเสียบเข้ามาทันที เดี๋ยวก็จะไปกันใหญ่
จะฉุดดึงเราไปทำบาปอกุศลต่ออีกมากมาย
เพราะฉะนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งที่ผ่านไป อย่าประมาท
เราต้องสร้างบุญกันให้เต็มที่ทุก ๆ วัน
เพราะเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ และสร้างบารมี

 

๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗