สิ่งที่ดีอยู่ใกล้

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2558

 

 

 

เป็นเรื่องแปลก...สิ่งที่ดีอยู่ใกล้ 
แต่การแสวงหามักทำกันอย่างไม่เต็มที่เต็มกำลัง 
เรามักจะใช้เวลาให้หมดไปกับเรื่องราวที่ไม่เป็นสาระ  
ให้สังเกตตัวเราเองว่า... 
ใจของเราที่จะมุ่งอยู่ตรงจุด
ที่จะเดินทางไปสู่อายตนนิพพาน   
เราทำได้มากน้อยแค่ไหน...  
ส่วนใหญ่แล้วมักจะหลุด..ไม่ค่อยต่อเนื่อง  
ประสบการณ์ภายในจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า... 
เราได้ให้ความเอาใจใส่
กับศูนย์กลางกายจริงแค่ไหน 

 

 (คุณครูไม่ใหญ่)
๒๖  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร