มหาสังฆทาน 30,000 วัด

วันที่ 03 เมย. พ.ศ.2558

 

 

โอวาท คุณครูไม่ใหญ่
24 มีนาคม 2558


 
มหาสังฆทาน 30,000 วัด บุญใหญ่ ที่ไม่ควรพลาด หลวงพ่อทำบุญ ไปแล้ววัดละ 100บาท บุญนี้เป็นบุญใหญ่ มีหลักวิชชาอยู่แล้ว มหาสังฆทาน ได้บุญมากกว่า ทำกับ พระสัมมา สัมพุทธเจ้า


 
พระองค์ตรัส อย่างนี้ว่า การทำบุญกับ สัตว์เดรัจฉานได้บุญเท่าไร ทำบุญกับมนุษย์ที่มีศีล จะได้บุญเท่าไร ไล่เรื่อยไปจนถึงพระอริยเจ้า พอทำบุญกับ พระสัมมา สัมพุทธเจ้า “มหาสังฆทาน ได้บุญมากที่สุด” 

 

เพราะถวาย แด่หมู่สงฆ์พุทธบุตรทุกรูป ท่านต้องทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง มาเพื่อเป็นเนื้อนาบุญ มาเพื่องานพระศาสนา เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก ไม่ว่า เราจะเดินทางไปทำบุญด้วยตัวเอง หรือจะนิมนต์ ท่านมาก็ยาก แต่นี่ท่านพร้อมใจกันมา มันง่ายแล้ว สะดวกแล้วที่เราจะทำบุญ เหลือแค่ปัจจัยของเราเท่านั้น แต่ปัจจัยก็ยังเป็นรองหัวใจ ถ้าหัวใจของเราเป็นยอด นักสร้างบารมี 

 

พุทธบุตรมารวมกัน 30,000วัด ไม่ใช่ง่าย ท่านบวชเป็นพระ มาหลายๆ พรรษา ก็ไม่ใช่ง่าย ท่านสั่งสมบุญ ในเพศสมณะมายาวนานเท่าไร ก็เหมือนเราไปเสียบปลั๊กบุญ กับท่านเพราะฉะนั้น ไม่ควรปฏิเสธ

 

ทำช้ารวยช้า อะไรก็ได้ช้าทั้งนั้น ทำเร็วสมบัติเกิดเร็ว ได้อะไรก็เร็ว วิมานเกิดเร็ว ทิพยสมบัติเกิดเร็ว บริวารเกิดเร็ว เทวดาทั้งหลายที่มีวิมานใกล้เคียง ก็ได้อนุโมทนาเร็ว ปลื้มเร็ว บรรพบุรุษของเราที่ละโลกไป ทั้งไปดีและไม่ดีก็จะได้บุญ จากทุกข์มากก็ทุกข์น้อย พ้นทุกข์เร็ว ที่มีสุขก็จะสุขมากยิ่งๆ ขึ้น

 

ตุริตะตุริตัง ศรัทธาต้องเกิดเร็ว ทำเร็วรวยเร็ว ดีกว่ารวยช้า เราจะได้ทั้งอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร บริวาร สมบัติ มรรคผลนิพพาน ทั้งอายุยืน ผิวพรรณวรรณะ ผ่องใส มีกำลังเรี่ยวแรง เฉลียวฉลาด มีดวงปัญญาทานบารมีเกิด..อะไรทุกอย่าง ก็จะเกิดขึ้นอย่างเร็วๆ

 

บุญถวายสังฆทาน 30,000วัด ไม่ใช่เกิดขึ้นทุกวัน มีแค่ปีละครั้งในวันคุ้มครองโลก เท่านั้น ถ้าเราอายุยืน 100ปี ก็ทำได้ 100ครั้ง สงฆ์รวมกัน กำลังใจก็เกิด ในหมู่สงฆ์ ท่านกลับไปเล่า ให้โยมฟังอีก ก็แปลว่าไปถึง ทั่วประเทศเร็วขึ้น เป็นแรงบันดาลใจ ให้ประเทศพุทธ เมืองอื่นอยากทำแบบนี้บ้าง เราก็จะได้บุญเป็นต้นบุญต้นแบบด้วย  ปัจจัยมันมีทางออก ถ้าเราไม่ใช้มาทางบุญ มันก็จะไปทางอื่น

 

สิริวรรณี ภูประเสริฐ 
บันทึก25 มี.ค.58