อย่านึกว่า...

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2558

 

 

ในตัวมนุษย์มีทั้งบุญทั้งบาป
ดูตัวเราเป็นเกณฑ์
มีทั้งบุญทั้งบาปอยู่ในตัว


๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

วันหนึ่งเราได้เวลาเท่ากัน
คือคนละ ๒๔ ชั่วโมง
แต่ได้ไม่เท่ากัน
คือได้บุญกุศลไม่เท่ากัน


๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

อย่านึกว่า...
การมาเกิดในตระกูลเศรษฐีนั้นง่ายนะ
ยากพอๆ กับการไปเกิดบนสวรรค์นั่นแหละ
ต้องมีบุญมีบุญก็เพราะทำบุญ
บุญหล่นทับไม่มี ไม่เคยเจอ
เจอแต่ได้ยินเขาพูดกัน
และส่วนใหญ่คนพูดไม่ค่อยจะมีบุญนะ

๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่)