ต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นบุญ

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2558

 

ต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นบุญ

 

เรามีดวงตา เรามีอวัยวะทุกอย่างในร่างกาย  ไว้สำหรับสร้างบารมี  

 

เมื่อใช้อะไรไปแล้ว   ต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นบุญ  เป็นความดีงาม  ที่จะทำให้ชีวิตเราสูงส่งขึ้น   อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชชา    ถ้าใช้ไปแล้ว ทำให้ชีวิตเราตกต่ำ  อย่าไปทำดีกว่า

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่