ผังสำเร็จ

วันที่ 05 เมย. พ.ศ.2558

 

ผังสำเร็จ

 

คำอธิษฐานจิตของเรา  จะเกิดเป็นภาพในใจ  แล้วจะเป็นผังสำเร็จติดอยู่ในกลางดวงบุญนั้นไปเลย  

 

ถ้าเราทำซ้ำบ่อย ๆ ผังนี้ก็จะหนาแน่น  ทำให้ผลสำเร็จเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  แต่หากเราอธิษฐานนาน ๆ ครั้ง  กว่าจะสมปรารถนาก็ต้องใช้เวลานาน  และผลที่จะเกิดขึ้นได้ไม่เต็มที่  

 

เพราะฉะนั้น  เราต้องหมั่นนึกถึงบุญและอธิษฐานจิตตอกย้ำที่ศูนย์กลางกายบ่อย ๆ เพื่อผังสำเร็จ จะกลายเป็นผลสำเร็จต่อไป

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร