ดวงบุญในตัวเราจะโตขึ้นทุกครั้ง

วันที่ 14 เมย. พ.ศ.2558

 

 

ดวงบุญในตัวเราจะโตขึ้นทุกครั้ง
ที่เราพูดเรื่องบุญเรื่องกุศล

๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 

เราใช้บุญเก่าหมดไปทุกวัน
เมื่อไรหมดบุญก็หมดสิทธิ์ที่จะหายใจ
หมดบุญก็หมดลม
พอหมดลมก็หมดโอกาสที่จะครอบครองทุกสิ่ง
ที่เราเคยครอบครอง
ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ
ครอบครองไม่ได้เลย

 

๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่)