รอยยิ้มและปิยวาจา

วันที่ 15 เมย. พ.ศ.2558

 

รอยยิ้มและปิยวาจา 

 

สิ่งนี้มีอยู่ในตัวเรา อยู่ที่ปากเรา 
เป็นแต่เพียงเรายิ้ม เราก็ยิ้มได้ 
ปิยวาจาก็เช่นเดียวกัน ก็มีอยู่ในตัวเรา 
แค่เราพูด เราก็พูดได้
ยิ้มให้กัน พูดดีๆ ให้กัน
แล้วสิ่งดีๆ  จะเกิดขึ้น 

 

(คุณครูไม่ใหญ่)
๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘