@.. อาคารบุญรักษา​ [email protected]

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2558

 

@.. อาคารบุญรักษา​ [email protected]

 

... นอกจากจะมีอานิสงส์​  ทำให้เรามี​ สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วคำว่า"บุญรักษา"จะมีอานิสงส์ครอบคลุมโดยรวมของชีวิตเรา​ และคนรอบข้าง เช่น

 

... เมื่อเราต้องเดินทางไปไหนมาไหน​โดยยานพาหนะ​เราก็จะปลอดภัยในทุกที่​ทุกสถาน​  ปราศจาก อุบัติเหตุ เพราะ...บุญรักษา​

 

... เรามักจะได้ยินข่าวร้าย​  เช่น​ จี้ชิงทรัพย์ ถูกป้ายยาให้เมาเพื่อรูดทรัพย์​หรือภัยจาก​สังคม​ ในรูปแบบต่างๆ เราก็จะปลอดภัย​ เพราะ...บุญรักษา

 

... ภัยทางธรรมชาติ​  เช่น​ ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุเราก็ไม่ประสบกับภัยพิบัติต่างๆ​ เหล่านั้น​เพราะ...บุญรักษา

 

... คนภัยคนพาลไม่สามารถทำอันตรายเราได้ก็เพราะ...บุญรักษา ให้คนภัยพาล​เหล่านั้นห่างไกลเรา

 

... แม้ภาวะเศรษฐกิจซบเซา คนมีบุญ​ก็จะรอด​ เพราะบุญรักษา  ใครไม่มีบุญก็จะเรียบ เพราะไม่มี...บุญรักษา

 

... หลวงพ่อไม่ได้มองเพียงแค่ร่างกาย แต่หลวงพ่อมองไปถึงชีวิต​และจิตวิญญาณ​ของลูกๆ​ เพราะหลวงพ่ออยากให้ลูกๆ​ทุกคนมี...บุญรักษา.. ไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม

 

... ฉะนั้น เราทำอาคารบุญรักษา...พระนิพพาน..ก็จะรักษาเราไปตลอด​เส้นทางเลย... ​

 

(คุณครูไม่ใหญ่)

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร