สิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่ กับ งานสร้างบารมี

วันที่ 18 เมย. พ.ศ.2558

 

สิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่ กับ งานสร้างบารมี

 

สิ่งที่เราจะต้องพัฒนาควบคู่ กับงานสร้างบารมีคือ  อย่าไปไหนตามลำพัง  ให้มีพระธรรมกายอยู่ในใจเราตลอดเวลา เพียงแค่เรามีความรู้สึกว่า  มีท่านอยู่กับเรา  ยังไม่ต้องถึงในระดับของการเห็นจริง   เราจะได้รับการคุ้มครองดูแลจากท่าน   กระแสธารแห่งบุญจากอายตนนิพพาน จากที่สุดแห่งธรรม  ที่ธาตุธรรมบริสุทธิ์ล้วน ๆ  จะไหลผ่านตัวของเรา ใจของเราอยู่ตลอดเวลา ธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของเราจะถูกกลั่นให้สะอาดบริสุทธิ์  ภารกิจของเราจะสำเร็จสมความปรารถนาทุก ๆ เรื่อง  

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร