การที่เรานำทรัพย์

วันที่ 18 เมย. พ.ศ.2558

 

 

   การที่เรานำทรัพย์ที่หามาด้วยความยากลำบากในยุคนี้แล้วมาสร้างมหาทานบารมี,เป็นความคิดที่ถูกต้องสมบูรณ์ทีเดียว เป็นความคิดของบรมโพธิสัตว์ ดังนั้นต้องทำใจให้ปลื้มให้เลื่อมใส ในสิ่งทีเราได้ทำอธิการ คือ กระทำในสิ่งที่ยิ่งกว่ามนุษย์ธรรมดาทำ

 

ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ มนุษย์มักจะหวงแหนทรัพยากรเอาไว้ เพื่อความปลอดภัยของชีวิตตนและครอบครัว แต่บรมโพธิสัตว์จะไม่คำนึงถึงเศรษฐกิจจะขึ้นหรือลง เหมือนลมหายใจเข้าออก หรืออาหารที่รับประทาน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ เศรษฐกิจจะขึ้นหรือลงก็ยังคงรับประทาน ก็ยังคงหายใจ บรมโพธิสัตว์ก็ยังคงสร้างบารมีกันต่อไป เราตัดสินใจกันถูกแล้วนะลูกนะ เพราะฉะนั้นให้ปลื้มใจเอาไว้ให้ดี สิ่งที่เราทำนี้คือของเราอย่างแท้จริง สิ่งที่เรายังไม่ได้ทำก็ยังไม่ใช่ของเราตายไปแล้วก็ตกไปเป็นของคนอื่นเขา

 

พระเทพญาณมหามุนี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร