ชิงช่วงสร้างบารมี

วันที่ 21 เมย. พ.ศ.2558

 

 

ชิงช่วงสร้างบารมี

 

ตามปกติความมืดในโลกนี้  มีไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง  เมื่อถึงชั่วโมงที่ ๑๓ ก็จะสว่างขึ้น  เช่นเดียวกัน ความมืดในชีวิต  หรือความมืดในเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ก็อยู่กับเราได้ไม่นาน  ไม่ช้าก็จะจากไป  

 

เราควรชิงช่วงเวลาในสถานการณ์เช่นนี้สร้างบารมีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพราะเป็นสถานการณ์ที่วัดกำลัง  ในการสร้างบารมีของเรา

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่