คุณค่าของชีวิต

วันที่ 22 เมย. พ.ศ.2558

 

 

คุณค่าของชีวิต

 

     คุณค่าของชีวิตอยู่ตรงที่ใครได้ทุ่มเทสร้างบารมีมากกว่ากันได้ปรับปรุงแก้ไขฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้แล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้ให้แสงสว่างแก่โลกเป็นผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรนำพาเพื่อนมนุษย์ให้เข้าไปถึงจุดแห่งความสมปรารถนาให้เขาได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากการได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้รู้จักเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงแล้วก็มีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปสู่เป้าหมายนั้นได้ตลอดรอดฝั่งโดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใด ๆกระทั่งมีชัยชนะ ถึงจุดหมายปลายทาง

 

พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธมฺมชโย)