บุญ คือ..ทุกสิ่ง

วันที่ 24 เมย. พ.ศ.2558

 

 

บุญ คือ..ทุกสิ่ง

 

 บุญเป็นทุกสิ่งของชีวิต  เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จ  ของปุถุชนไปจนถึงพระอริยเจ้า   เมื่อจิตเป็นกุศล  เมื่อเราชนะความโลภ ความโกรธ ความหลงได้

 

 การให้ทาน รักษาศีล  เจริญภาวนา  กระแสธารแห่งบุญ จะมาจรดที่กลางกาย สว่างกลางกายของเรา  เกิดขึ้นรวมกันเป็นดวงใสบริสุทธิ์  ในกลางนั้นมีสมบัติทั้งหลาย  รูปสมบัติ  ทรัพย์สมบัติ  คุณสมบัติ  ลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุข  มรรคผลนิพพาน  ซ้อนในดวงบุญนั้น 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่