ยอดนักสร้างบารมี

วันที่ 24 เมย. พ.ศ.2558

 

 

ยอดนักสร้างบารมี

 

  ยอดนักสร้างบารมีทั้งหลาย ในกาลก่อน  ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้  ก็เพราะเขาชิงช่วงการสร้างบารมีในยุคทุพภิกขภัย  ยุคข้าวยากหมากแพง  หรือช่วงที่เกิดกลลียุคต่าง ๆ 

 

  เพราะกระแสบุญจะส่งผลแรง ในช่วงนั้น  เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก   ดังนั้นผู้ที่ทำได้จึงต้องมีกำลังใจอันสูงยิ่ง  แต่เมื่อสามารถทำได้แล้วก็จะเกิดมหาปีติ   ส่งผลให้กระแสธารแห่งบุญที่สอดละเอียดซ้อนลงมาในกลางกายมีกำลังแรงมากกว่าปกติ    จนสามารถพลิกผันชีวิตของเขาให้ประสบความสำเร็จยิ่งกว่าใคร ๆ ทั้งหมด

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร