ูชาข้าวพระ..ได้บุญมาก

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2558

 

บูชาข้าวพระ..ได้บุญมาก

 

พิธีบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกาย ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมากว่า ๕๐ ปี การบูชาข้าวพระ คือการนำเครื่องไทยธรรมทั้งหลาย นำมากลั่นให้เป็นของละเอียด ด้วยพระธรรมกาย แล้วน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้ว แต่ยังมีพระธรรมกายปรากฏอยู่ในอายตนนิพพาน นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน เป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มาก

 

เมื่อถวายทานขาดจากใจไปแล้ว ท่อธารแห่งบุญ ก็ได้บังเกิดขึ้น หลั่งไหลจากอายตนนิพพานมาสู่  ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของพวกเรา  เป็นดวงบุญซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความสุข สำเร็จทั้งหลายในชีวิต  

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่